REALIZACJE

WYKONAWSTWO
1

Stacja gazowa wysokiego ciśnienia Q=6000 Nm3/h wraz z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN100 oraz gazociągiem średniego ciśnienia DN250/DE315 w Zagrodnie

2

Stacja gazowa wysokiego ciśnienia Q=5000 Nm3/h w m. Obrowiec

3

Rurociąg gazowy technologiczny wysokiego ciśnienia DN80 6,3 MPa w Obrowcu dla Zakładów Wapienniczych Lhoist Spółka Akcyjna

4

Stacja gazowa pomiarowa śr/c o przepustowości Q=8000m3/h w Poznaniu

5

Stacja gazowa pomiarowa śr/c o przepustowości Q=2500m3/h w Poznaniu

6

Stacja gazowa redukcyjno-pomiarowej śr/c o przepustowości Q=1500 Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzebnicy

7

Stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa Q=1600 Nm3/h wraz z przyłączem śr/c PE Dn180 Q=1600 Nm3/h w miejscowości Wielkanoc

8

Stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa Q=800 Nm3/h wraz z przyłączem śr/c PE De90 Q=1600 Nm 3 /h w Kościanie –

9

Stacja gazowa pomiarowa II° Q=600 Nm3/h wraz z gazociągiem śr/c PE De 225 w Małuszowie

10

Gazociąg średniego ciśnienia PE De315 w Radomierzycach

11

Rurociąg gazowy technologiczny średniego ciśnienia PE De 355 w Biskupicach Podgórnych na terenie LG Energy Solution

12

Montaż zakładowej instalacji gazowej w Ujeźdźcu Małym na terenie zakładu przetwórstwa mięsnego Tarczyński S.A. o średnicach od DE 315 do DE 125 i długości ok. 1 km

KONTAKT