REALIZACJE

PROJEKTY
1

Stacja gazowa wysokiego ciśnienia Q=20 000 m3/h, stacja gazowa pomiarowa średniego ciśnienia Q=10 000 m3/h, stacja gazowa redukcyjna średniego ciśnienia Q=10 000 m3/h oraz gazociąg średniego ciśnienia De180/315 o długości ok. 2,5km w ramach przyłączenia zakładu produkcyjnego Volkswagen Września/Białężyce

2

Stanowisko stacji badawczej (turboekspandera) na stacji gazowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=25 000 Nm3/h w Bielanach Wrocławskich

3

Przebudowa stanowiska rozładunkowego statków w zakresie instalacji nawaniania gazu płynnego LPG w Morskim Terminalu Przeładunkowo-Składowym gazu płynnego
LPG w Szczecinie

4

Stacja gazowa regulacyjno-pomiarowa wysokiego ciśnienia Q=35 000 m3/h w Starych Bielicach, pow. koszaliński.

5

Stacja gazowa I stopnia Q=8000 m3/h wraz z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN150 o długości L=3,4km w ramach przyłączenia zakładu produkcyjnego Michelin Polska w Olsztynie

6

Stacja gazowa wysokiego ciśnienia Q=10 000 m3/h w miejscowości Wadąg, gm. Dywity.

7

Przebudowa gazociągu w/c DN150 PN6,3 MPa w miejscu przekroczenia rzeki Drwęcy, gm. Olsztynek i gm. Grunwald

8

Sieć gazowa śr/c PE De160/110/90/63 o łącznej dł. 23,9 km w ramach gazyfikacji gm. Skarszewy wraz ze stacją gazową wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=800 Nm3/h

9

Przebudowa ZZU w/c DN300/500/300 w miejscowości Szynkielew, gm. Pabianice

10

Gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN300 o długości 2km w Czarnym Borze

11

Przekroczenie rzeki Brdy gazociągiem w/c DN200 w miejscowości Piła-Młyn.

12

Gazyfikacja gminy Żórawina i Siechnice – długość sieci gazowej ponad 14,0km

13

Gazyfikacja Wiązowa w powiecie Srzelińskim – długość sieci gazowej ponad 10,0km

14

Sieć gazowa śr/c o długości ponad 8km wraz ze stacjami pomiarowymi średniego ciśnienia Q=2000 m3/h, Q=5000 m3/h i redukcyjno-pomiarowymi Q=630 m3/h i Q=100 m3/h dla potrzeb
zakładów KGHM w miejsc. Jakubów, Jerzmanowa i Łagoszów Mały

15

Gazyfikacja miejscowości Jaszkotle w gminie Kąty Wrocławskie – długość sieci gazowej ok. 3,0 km

KONTAKT